Regulamin udziału w Loterii Wielkiego Boju Planszówkowego


Każdy uczestnik konwentu chcący wziąć udział w loterii lub wypożyczać gry w salach musi w punkcie rejestracji odebrać kartę uczestnika.
Karta ta zawiera: program konwentu, kartę konkursową z miejscami na naklejki oraz miejsce na kod kreskowy (naklejany przy pierwszym wypożyczeniu gry).
Po otrzymaniu karty należy ja wypełnić wpisując w wyznaczonym miejscu imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

Uczestnicy Wielkiego Boju Plansżówkowego, poprzez udział w prezentacjach, pokazach i turniejach organizowanych w ramach całego wydarzenia, mogą otrzymywać naklejki umieszczane na kartach konkursowych. Atrakcje premiowane naklejkami zostaną specjalnie oznaczone w programie imprezy wydrukowanym na kartach i umieszczonym na stronie konwentu.
Za udział w każdym, pojedynczym punkcie programu uczestnik otrzymuje jedną naklejkę, wyjątkiem jest Turniej Hero Realms za udział w którym otrzymuje się 2 naklejki (nie jest konieczne zajęcie punktowanego miejsca, sam udział gwarantuje otrzymanie naklejki).
Naklejkę wkleja uczestnikowi do karty osoba prowadząca dany punkt programu (pokaz/turniej) bezpośrednio po jego zakończeniu.

Wykaz punktów programu wraz z organizatorami za udział w których można zdobyć naklejki:

* Wydawnictwo „IUVI Games”, sklep „Wargamer”, „Viking-Ry”, „Planszówkowe Trele Scovrona”  będą prowadzić prezentacje gier przez cały czas trwania konwentu.
O czasie rozpoczęcia pokazu poszczególnych gier należy pytać organizatora.

Uczestnicy konwentu, którzy zdobyli przynajmniej 2 naklejki za aktywność, a następnie  wrzucili odcinek konkursowy do urny wezmą udział w losowaniu nagród – gier Star Realms: Colony Wars. Urna na karty konkursowe dostępna będzie w niedzielę od godz. 10:00 do 17:00 w Punkcie Rejestracji. Karty uczestników biorących udział w Turnieju Hero Realms zostaną umieszczone w urnie przez organizatorów po zakończeniu turnieju.
UWAGA. Z udziału w losowaniu wykluczeni są zwycięzcy Turnieju Hero Realms.

Losowanie nagród nastąpi w niedzielę w Sali Rodzinnej (sala konferencyjna WBP) o godzinie 17:00.
Organizator wylosuje 10 pojedynczych kart konkursowych. W przypadku gdy właściciel karty nie będzie obecny, karta zostanie odrzucona a w jej miejsce zostanie wylosowana kolejna.

Organizator konwentu zastrzega sobie prawo do zmiany  powyższego regulaminu.


Nagrody w loterii Wielkiego Boju Planszówkowego